TX Sông Cầu đạt tiêu chuẩn đô thị loại III

609
Ảnh: MPY sưu tầm

Ngày 25/2, ông Đặng Cao Khải, Bí thư Thị ủy Sông Cầu cho biết, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng vừa xét đề án đề nghị công nhận TX Sông Cầu là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Phú Yên. Hội đồng đã nhất trí thông qua, TX Sông Cầu đạt tiêu chuẩn đô thị loại III, với 84,8 điểm.

TX Sông Cầu là đô thị trung tâm phía bắc của tỉnh Phú Yên. Khu vực nghiên cứu lập đề án là toàn bộ địa giới hành chính TX Sông Cầu, có diện tích tự nhiên khoảng 492,79km2, với 14 đơn vị hành chính (4 phường, 10 xã).

Ảnh: MPY sưu tầm

TX Sông Cầu nằm trong vùng phát triển kinh tế các tỉnh ven biển miền Trung với hệ thống giao thông thuận lợi, gần cảng biển, sân bay và các khu kinh tế lân cận, có tiềm năng lớn trong phát triển kinh tế và đô thị hóa. Vịnh Xuân Đài thuộc địa bàn TX Sông Cầu được Bộ VH-TT-DL công nhận Di tích danh thắng cấp quốc gia; năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia vịnh Xuân Đài đến năm 2030.

Bí thư Thị ủy Sông Cầu Đặng Cao Khải cho biết, sau 10 năm trở thành thị xã theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, Sông Cầu luôn khẳng định xứng đáng là đô thị trung tâm phía bắc của tỉnh.

Ảnh: MPY sưu tầm

Trong thời gian tới, TX Sông Cầu tiếp tục tập trung mọi nguồn lực triển khai, thực hiện chương trình phát triển đô thị nhằm khắc phục các tiêu chí chưa đạt, hoặc đạt nhưng ở mức thấp để phát triển một cách bền vững, trở thành TP Sông Cầu, xứng đáng với vai trò, vị thế của Sông Cầu theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX Sông Cầu và Nghị quyết 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, xây dựng và phát triển TX Sông Cầu lên đô thị loại III trực thuộc tỉnh đến năm 2020.

Trần Quới
🔀 Báo Phú Yên

TX Sông Cầu đạt tiêu chuẩn đô thị loại III
5 (1) vote